ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Εγκ.11/2009 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: "Διευκρινήσεις επί της Εγκυκλίου 21/08 (σχετικά με τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου)"

Η εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Προστέθηκε: 12-05-2009
15/2009 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου - Διάκριση Δημοσίων έργων και εργασιών

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 06-05-2009
Πρόγραμμα Εγγύησης Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Β' Φάση)

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 27-04-2009
Οργανόγραμμα Δράσης του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 24-04-2009
Διαμαρτυρία για παράνομο όρο στην διακήρυξη του Δασαρχείου Κιλκίς

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 14-04-2009
Προσφυγή στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για παράνομο όρο σε διακήρυξη ΟΣΚ

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 14-04-2009
Eγκύκλ.-8 Έγκριση αναπρ/μογής & συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδρ/κών-Λιμενικών

Το συνημμενο αρχείο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 14-04-2009
Συμπλήρωση απόφασης «Επικαιροποίηση Ενιαίων Τιμολογίων έργων Οδοπ/ίας(τστιμεντοστοί)

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 14-04-2009
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 01-04-2009
Το πρακτικό αρχαιρεσιών με τα αποτελέσματα της Α' Τακτικής Ολομέλειας Τμήματος Εταιριών Έτους 2009

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 31-03-2009
109