06/07 Καθημερινή ενημέρωση δημοπρασιών 06/07 Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. καλοσωρίζει τα νέα μέλη της και τα εξοπλίζει με ένα εφόδιο για την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 22-12-2015
Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν κτιριακές υποδομές

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 18-12-2015
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Β' εξαμήνου του 2015 έως τις 15 Ιανουαρίου 2016

Προστέθηκε: 16-12-2015
Χάθηκαν κονδύλια 5 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-13 Πηγή:kathimerini.gr

Το άρθρο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 11-12-2015
ΦΕΚ 2640 Β'/08-12-2015 Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών & παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς & των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων έως 30.04.2017

Το ΦΕΚ θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 10-12-2015
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ε.Τ.Α.Α.: Τροποποίηση ρυθμίσεων Ν.4152/13 (Πάγια ρύθμιση), Ν.4305/14 και Ν.4321/15.

Με τις διατάξεις  του Ν.4336/15 (παρ.Ε υποπ.Ε1 αρθρ.2) τροποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή  μετά τον χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις. 

Το  επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% και υπολογίζεται ετησίως  με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%).

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.

Εφόσον ανήκετε στην κατηγορία των Ασφαλισμένων που πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσει, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησής σας εδώ.

Προστέθηκε: 08-12-2015
Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 08-12-2015
ΕΑΑΔΗΣΥ: Σύμφωνη γνώμη 17/2015 για «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 και εκτέλεσης έργων.» έως 30/04/2017

Την Γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ 17/2015 θα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-12-2015
Τροποποίηση πάγιας ρύθμισης ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ν. 4152/13 και ρυθμίσεις νόμων 4305/14 και 4321/15

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 02-12-2015
Ημερίδα για τα Κατολισθητικά Φαινόμενα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 7/12/2015

Το πρόγραμμα για την ημερίδα θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 02-12-2015
23