06/07 Καθημερινή ενημέρωση δημοπρασιών 06/07 Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ μέχρι τις 16/07/2015

Δελτίο Τύπου

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται ότι, λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που η λήξη της παρατάθηκε μέχρι 13/07/15, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 και είχε παραταθεί μέχρι την 10/07/15, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την Πέμπτη 16/07/2015, ήτοι μέχρι την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προστέθηκε: 13-07-2015
Καταστήματα της Τράπεζας Αττικής που λειτουργούν κατά την Τραπεζική Αργία και Υπηρεσίες που δύναται να εκτελεστούν

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 13-07-2015
Δυνατότητα εξόφλησης τιμολογίων ποσού άνω των 500 ευρώ και με μετρητά, κατά την Τραπεζική Αργία.

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 08-07-2015
Λόγω προσωρινή διακοπής λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ δεν θα εκδίδονται εγγυητικές επιστολές και βεβαιώσεις από την Παρασκευή 10-07-2015 έως και την Τετάρτη 15-07-2015

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 07-07-2015
Διευκρινίσεις για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος

Διευκρινίσεις θα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 06-07-2015
«Παγώνει» το ΕΣΠΑ 2014-2020 λόγω δημοψηφίσματος

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-07-2015
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ

Στα πλαίσια της ψήφισης του σχεδίου νόμου "Μέτρα  ανακούφισης για τα ΑΜΕΑ και απλοποίηση της λειτουργελιας των ΚΕΠΑ", στο άρθρο 38, ψηφίσθηκαν διατάξεις για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

 

α) Οι "νέοι" ασφαλισμένοι μετά την 01/01/1993 μπορούν να επιλέξουν άπαξ να υπαχθούν σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών, ακόμη και αναδρομικά για το 2015.

 

β) Οι "παλαιοί" ασφαλισμένοι προ της 01/01/1993 καταβάλλουν για τα έτη 2015 & 2016 τις εισφορές όπως αυτές ίσχυαν μέχρι 30/06/2011.

 

Τυχόν επί πλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται με μελλοντικές πληρωμές.

Τις διατάξεις θα τις βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-07-2015
Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας σχετικά με την Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά την Συν.378/29/06/2015 ,σύμφωνα με την οποία :

 

Α. Προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων προτείνουμε την δυνατότητα καταβολής των δόσεων διακανονισμού, την δυνατότητα αποστολής άμεσων χρεώσεων καταβολής ΟΑΕΔ και οποιαδήποτε πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών η οποία υλοποιείται με έκδοση κωδικού προς τις τράπεζες να διεξάγονται στο χρονικό διάστημα έως 5 max εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των τραπεζών.

 

Β. Η παράταση στην καταβολή των δόσεων θα συνεπάγεται και την παράταση αντίστοιχων ημερών στην ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα μόνο για τους εν λόγω μήνες του Ιουνίου και Ιουλίου 2015 όπου υπήρξε τραπεζική αργία από 28 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου.

 

Γ. Όσον αφορά την καταβολή εργοδοτικών εισφορών μηνός Μαΐου 2015, η οποία λόγω των προαναφερομένων προβλημάτων δεν κατέστη εφικτή από τις εταιρείες εμπροθέσμως, κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας να δοθεί η δυνατότητα υποβολής των ηλεκτρονικών αρχείων μηνός Μαΐου 2015 από 01/07/2015-31/07/2015 μέσω της ιστοσελίδας μας χωρίς πρόσθετα τέλη.

 

 

Εκ της Δ/νσης Εισφορών

Προστέθηκε: 03-07-2015
Ανοιχτή επιστολή Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού προς τους μηχανικούς για το δημοψήφισμα

Την επιστολή θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-07-2015
Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (9/2015) για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών

Την οδηγία θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-07-2015
29