ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Ενημέρωση του Συνεργάτη του Συνδέσμου κ. Θεόδωρου Ζυμωνόπουλου σχετικά με την φορολογία αποθεματικών τεχνικών επιχειρήσεων

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 09-11-2013
Εγκύκλιος 32, Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το Ν. 4199/13

Τις τροποποιήσεις θα τις βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-11-2013
Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγίας 2011/76/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τρ

Την προσαρμογή θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-11-2013
Εγκύκλιος 31, Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν. 4199/13 (ΦΕΚ-216 Α/11-10-13), που αφορά τα Μηχανήματα Έργων

Τις οδηγίες θα τις βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-11-2013
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και κατα­χώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία- Ορισμός της ημερομηνίας για την έ

Την ΥΠΕΚΑ 58575/13 (ΦΕΚ-2771 Β/31-10-13) θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 01-11-2013
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.

Το σχετικό ΦΕΚ 2677/21-10-2013 θα το βρείτε εδώ.

Απόσπασμα που αφορά την διενέργεια των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών βρίσκεται εδώ.

Προστέθηκε: 23-10-2013
Πρόσκληση Δ.Σ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. την Τετάρτη 23-10-2013

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ

Προστέθηκε: 18-10-2013
Ασφαλιστικά μέτρα κατά του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ & Κ.Μ.

Τα ασφαλιστικά μέτρα μελών του Συνδέσμου ΚΑΤΑ του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ., στις 29 Οκτωβρίου 2013 θα τα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 17-10-2013
Νέα ενημέρωση του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Φώτη Κουβουκλιώτη για το ΤΠΕΔΕ

Την νέα ενημέρωση για το ΤΠΕΔΕ θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 16-10-2013
Παροχή οδηγιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ - Τομέας Μηχανικών σχετικά με την υπαγωγή τους στην πάγια ρύθμιση και την ρύθμιση νέας αρχή

Τις οδηγίες θα τις βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 16-10-2013
53