ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγίας 2011/76/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τρ

Την προσαρμογή θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-11-2013
Εγκύκλιος 31, Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν. 4199/13 (ΦΕΚ-216 Α/11-10-13), που αφορά τα Μηχανήματα Έργων

Τις οδηγίες θα τις βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-11-2013
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και κατα­χώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία- Ορισμός της ημερομηνίας για την έ

Την ΥΠΕΚΑ 58575/13 (ΦΕΚ-2771 Β/31-10-13) θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 01-11-2013
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.

Το σχετικό ΦΕΚ 2677/21-10-2013 θα το βρείτε εδώ.

Απόσπασμα που αφορά την διενέργεια των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών βρίσκεται εδώ.

Προστέθηκε: 23-10-2013
Πρόσκληση Δ.Σ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. την Τετάρτη 23-10-2013

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ

Προστέθηκε: 18-10-2013
Ασφαλιστικά μέτρα κατά του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ & Κ.Μ.

Τα ασφαλιστικά μέτρα μελών του Συνδέσμου ΚΑΤΑ του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ., στις 29 Οκτωβρίου 2013 θα τα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 17-10-2013
Νέα ενημέρωση του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Φώτη Κουβουκλιώτη για το ΤΠΕΔΕ

Την νέα ενημέρωση για το ΤΠΕΔΕ θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 16-10-2013
Παροχή οδηγιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ - Τομέας Μηχανικών σχετικά με την υπαγωγή τους στην πάγια ρύθμιση και την ρύθμιση νέας αρχή

Τις οδηγίες θα τις βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 16-10-2013
Εγκύκλιος 28 του ΥΠΥΜΕΔΙ

Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προυποθέσεις για δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς μελέτη και κατασκευή

Την εγκύκλιο μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 16-10-2013
Εγκύκλιος 29 του ΥΠΥΜΕΔΙ

Τροποποίηση της με αριθμ. Δ15/οικ.24298/28-7-05 (Β 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα "Εκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργω" (ΦΕΚ-2300 τ.Β/16-9-13)

Την εγκύκλιο μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 16-10-2013
54