06/07 Καθημερινή ενημέρωση δημοπρασιών 06/07 Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Επείγουσα ανακοίνωση για τους συναδέλφους που εκτελούν έργα από το Πράσινο Ταμείο.

Καλούνται οι συνάδελφοι εργολήπτες οι οποίοι έχουν εκκρεμότητες με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΥΠΕΚΑ ήτοι, με έργα που δεν κατόρθωσαν νΆ αποπερατώσουν έως την ληκτική προθεσμία (30 Νοεμβρίου 2012), με λογαριασμούς που δεν έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμοι ή εκπρόθεσμοι ή με συμβάσεις που δεν έχουν υπογραφεί λόγω αστάθμητων παραγόντων, που οδήγησαν στην ανάλωση του χρόνου εκτέλεσης, να επικοινωνήσουν επειγόντως με τον Γ.Γ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Νικόλαο Αχ. Διάκο. (ΠΕΣΕΔΕ: Τηλ. 210 38 14 735)

Προστέθηκε: 27-09-2013
Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με το Νόμο 4186/2013

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Τις ενέργειες της ΠΕΣΕΔΕ για το συγκεκρίμένο θέμα θα τις βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 25-09-2013
Τροποποίηση της με αριθμ. Δ15/οικ.24298/05 (Β 1105) υ.α. με θέμα "Εκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσ

Την τροποποίηση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 25-09-2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ-332 Β/28-3-01) απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Εγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητ

Την τροποποίηση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 25-09-2013
Έλεγχοι «Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (Σ.ΕΠ.Ε.) σε εργοτάξια Δημόσιων Έργων, Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Προστέθηκε: 24-09-2013
Απόφαση του Δ.Σ για αγωγές συναδέλφων σχετικά με το εφάπαξ του ΤΠΕΔΕ

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 24-09-2013
2η εγκύκλιος σχεδιασμού του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης - Σ.Ε.Σ. (νέο ΕΣΠΑ)

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 23-09-2013
Συνέντευξη του Προέδρου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. στο Τεχνογράφημα

Την συνέντευξη θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 18-09-2013
Προσφορά πιστοποίησης συστήματος ποιότητας για τα μέλη του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Την προσφορά μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 18-09-2013
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΕΔΕΘ & Κ.Μ. την Τετάρτη 18-09-2013.

Την πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 17-09-2013
56