06/07 Καθημερινή ενημέρωση δημοπρασιών 06/07 Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την τοκοφορία των λογαριασμών με σχόλιο του Νομ. Συμβούλου ΣΠΕΔΕΘ & Κ.Μ. κ. Τ. Γακίδη

Την απόφαση και το σχόλιο θα τα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 13-09-2013
Η υπ. αριθμ. 802/171 προσθήκη-τροπολογία, όπως κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις

Την Προσθήκη -Τροπολογία θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 09-09-2013
Διευκρινιστική παρατήρηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου σχετικά με την εγγραφή στα Επιμελήτηρια.

Διευκρινιστική παρατήρηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με την οποία επισημαίνεται ότι από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής στα Επιμελητήρια ή της υποχρέωσης καταβολής των συνδρομών των μελών των Επιμελητηρίων, όπως εσφαλμένα ερμηνεύθηκε ότι προβλέπει η Εγκύκλιος με θέμα «Καταχωρίσεις και Χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ- Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια»

Προστέθηκε: 05-09-2013
Λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Δηλώσεων Αυθαιρέτων από 2-9-2013

Κατόπιν της ψήφισης του νέου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης με αριθ.4178/13 (ΦΕΚ 174 /Α/13), το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 2-9-13 θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο Νόμο 4178/13, η μεταφορά των δηλώσεων του Ν.4014/11 στο νέο Νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις πληρωμές και την χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

Προστέθηκε: 03-09-2013
Συγκρότηση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών & Δράση Επιδότησης της Εκπαίδευσής τους

Την ανάρτηση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 11-08-2013
Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2013 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2014-2017 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 07-08-2013
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Τις συμπληρωματικές οδηγίες θα τις βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 07-08-2013
Εγκύκλιος αναφορικά με την καταχώρηση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 31-07-2013
Οικονομική προσφορά για τα μέλη του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. για αγορά λογισμικού

Την προσφορά μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 19-07-2013
Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου.

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 12-07-2013
57