ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

25-11-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2014

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Εγκύκλιος για την εφαρμογή της υπ.αρ. οικ. 14097-757 Απόφασης του Υπ. Αν.Αντ. & ΥΠΥΜΕΔΙ "Έλέγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες κα

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 10-06-2013
Εκδοση σημαντικών Ερμηνευτικών Εγκυκλίων
Για την εφαρμογή του Π.Δ. 7 (ΦΕΚ 26 Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»: α) Εγκύκλιος αρ.6 15400/17-4-2013 της Γ.Δ.Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών, και β) Εγκύκλιος αρ.20 Δ17α/131/2/ΦΝ450/27-5-2013 της Γ.Γ.Δημοσίων Εργων του Υπ.Αντ.Αν.Υπο.Με.Δι

 

ΤΟ Π.Δ θα το βρείτε εδώ.

Την εγκύκλιο αρ.6 θα την βρείτε εδώ.

Την εγκύκλιο αρ.20 θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 10-06-2013
Χρήσιμη Ανακοινώση Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Καταβολή εισφορών για το Α εξάμηνο του 2013

Σύμφωνα με τις αριθμ. 228/29.4.13, θέμα 1α και θέμα 1β αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΤΑΑ, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου οι οποίοι δεν έχουν καταβάλλει εισφορές για το Α/13, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Εισφορών στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα Υποκ/τα για να καταβάλλουν τις εισφορές του Α/13 άτοκα μέχρι την 30/6/13, σύμφωνα με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11. Επιπλέον θα καταβάλλεται και η εισφορά του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα είναι τεχνικά έτοιμο από τις 6/6/13 για την κοπή γραμματίων με τις παλιές τιμές.

Προστέθηκε: 07-06-2013
Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΕΠ – Σχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν, να αποστείλουν στον Σύνδεσμο τις προτάσεις τους

Την επιστολή του Υπουργείου θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 06-06-2013
Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων.

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

 

Προστέθηκε: 06-06-2013
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Την ιστοσελίδα για την Δημοσία Διαβούλευση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-06-2013
Δημοσίευση διατάξεων για το ΕΣΠΑ (Ν.4156/2013 ΦΕΚ 122Α), όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η κάλυψη της εγγύησης προκαταβολής από την εγγύηση καλής εκ

Το νόμο θα τον βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-06-2013
Διοργανώνεται Ημερίδα, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, στις 19:00,στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη), με θέμα «ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ

Την Πρόσκληση για την ημερίδα θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 04-06-2013
Δημοσίευση διατάξεων για το Εθνικό Συστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120Α), όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η διαδικασία δι

Τις διατάξεις θα τις βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 04-06-2013
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες του 69ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το πρακτικό της Εφορε

To πρακτικό της Eφορευτικής Eπιτροπής θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-06-2013
58