ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Εγκ.25 του ΥπΑνΥπ/ΓΓΔΕ με θέμα -Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για είσπραξη χρηματικής απαίτησης από το Δημόσιο-

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ

Προστέθηκε: 21-06-2013
Ανάρτηση των Τεχνικών Δελτίων και Οδηγιών Συμπλήρωσης στην ιστοσελίδα της Δ15

Την ανακοίνωση του ΥΠΟΜΕΔΙ θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 20-06-2013
H Εγκύκλιος 24 του ΥπΑνΥπ/ΓΓΔΕ με θέμα: Κατάργηση των εισφορών 2% και 2%ο υπερ του Τ.Ε.Ε.

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 19-06-2013
H Εγκ. 23/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66, του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α/29-05-2013), με θέμα «Εθνικό Σύστ

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 17-06-2013
Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. και στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. οι σχετικές αποφάσεις για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυ

Για την διαδικτυακή πύλη του Γ.Γ.Π.Σ. πατήστε εδώ.

Για την Γ.Γ.Δ.Ε. (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων) πατήστε εδώ.

Προστέθηκε: 16-06-2013
Ο φοροτεχνικός συνεργάτης του Συνδέσμου Ζυμωνόπουλος Θεόδωρος, σας ενημερώνει για την εδήλωση που διοργανώνει σαν μέλος της ΕΕΔΕ για τις φ

Σχετικά με την εκδήλωση θα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 13-06-2013
Διευκρινιστικη Εγκύκλιος του ΥπΑνΥπ/ΓΓΔΕ σχετικά με τον Νόμο 4155/2013 και του Νόμου 4156/2013

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥπΑνΥπ/ΓΓΔΕ σχετικά με τον Νόμο 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120)» και του Νόμου 4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 122)

 

Την εγκύκλιο 22 θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 13-06-2013
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

Το τεύχος θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 12-06-2013
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

(Δεξί κλικ -> αποθήκευση Συνδέσμου ως)

Προστέθηκε: 12-06-2013
Εγκύκλιος για την εφαρμογή της υπ.αρ. οικ. 14097-757 Απόφασης του Υπ. Αν.Αντ. & ΥΠΥΜΕΔΙ "Έλέγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες κα

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 10-06-2013
58