ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

Το τεύχος θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 12-06-2013
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

(Δεξί κλικ -> αποθήκευση Συνδέσμου ως)

Προστέθηκε: 12-06-2013
Εγκύκλιος για την εφαρμογή της υπ.αρ. οικ. 14097-757 Απόφασης του Υπ. Αν.Αντ. & ΥΠΥΜΕΔΙ "Έλέγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες κα

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 10-06-2013
Εκδοση σημαντικών Ερμηνευτικών Εγκυκλίων
Για την εφαρμογή του Π.Δ. 7 (ΦΕΚ 26 Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»: α) Εγκύκλιος αρ.6 15400/17-4-2013 της Γ.Δ.Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών, και β) Εγκύκλιος αρ.20 Δ17α/131/2/ΦΝ450/27-5-2013 της Γ.Γ.Δημοσίων Εργων του Υπ.Αντ.Αν.Υπο.Με.Δι

 

ΤΟ Π.Δ θα το βρείτε εδώ.

Την εγκύκλιο αρ.6 θα την βρείτε εδώ.

Την εγκύκλιο αρ.20 θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 10-06-2013
Χρήσιμη Ανακοινώση Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Καταβολή εισφορών για το Α εξάμηνο του 2013

Σύμφωνα με τις αριθμ. 228/29.4.13, θέμα 1α και θέμα 1β αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΤΑΑ, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου οι οποίοι δεν έχουν καταβάλλει εισφορές για το Α/13, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Εισφορών στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα Υποκ/τα για να καταβάλλουν τις εισφορές του Α/13 άτοκα μέχρι την 30/6/13, σύμφωνα με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11. Επιπλέον θα καταβάλλεται και η εισφορά του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα είναι τεχνικά έτοιμο από τις 6/6/13 για την κοπή γραμματίων με τις παλιές τιμές.

Προστέθηκε: 07-06-2013
Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΕΠ – Σχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν, να αποστείλουν στον Σύνδεσμο τις προτάσεις τους

Την επιστολή του Υπουργείου θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 06-06-2013
Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων.

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

 

Προστέθηκε: 06-06-2013
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Την ιστοσελίδα για την Δημοσία Διαβούλευση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-06-2013
Δημοσίευση διατάξεων για το ΕΣΠΑ (Ν.4156/2013 ΦΕΚ 122Α), όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η κάλυψη της εγγύησης προκαταβολής από την εγγύηση καλής εκ

Το νόμο θα τον βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-06-2013
Διοργανώνεται Ημερίδα, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, στις 19:00,στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη), με θέμα «ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ

Την Πρόσκληση για την ημερίδα θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 04-06-2013
59