ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Λειτουργία ΤΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης προσωρινά, από υπαλλήλους του ΕΦΚΑ

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 25-01-2017
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 23-01-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΕΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 12-01-2017
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-01-2017 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

 

Προστέθηκε: 11-01-2017
Εκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τι

To ΦΕΚ θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-01-2017
Αδυναμία λειτουργίας του νέου ΝΠΙΔ «ΤΜΕΔΕ»

Το έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-01-2017
Διαδικασία έκδοσης εγγυητικών επιστολών

Την ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-01-2017
Η λειτουργία της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας του "ΤΜΕΔΕ" (πρ. ΤΣΜΕΔΕ) διακόπτεται προσωρινά μέχρι την Δευτέρα 9-1-2017

Το μήνυμα Προέδρου του ΤΜΕΔΕ θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-01-2017
Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών 2017, ελεύθερων επαγγελματιών

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-01-2017
Εκπροσώπηση Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. σε επιτροπές διαγωνισμών.

Το έγγραφο του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τα μέλη του θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 23-12-2016
7