ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
ΠΡΟΣΟΧΗ, η επόμενη Δευτέρα 27-02-2017 είναι Καθαρά Δευτέρα, οπότε οι εγγυητικές για το διαγωνισμό της Τρίτης 28-02-2017, πρέπει να κατατεθούν μέχρι αύριο.

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 20-02-2017
Εκδήλωση στην Εγνατία Οδό ΑΕ με θέμα: «Εγνατία Οδός, ένας διαφορετικός δρόμος»

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

Τό έγγραφο για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού θα το βρείτε εδώ.

Το έγγραφο για τις Αναπτυξιακές προοπτικές θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-02-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΒΆ2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΒΆ2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε από 1.1.2017 λειτουργεί το ΤΜΕΔΕ ως καθολικός διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ στους τομείς εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, ενώ οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν περάσει στον ΕΦΚΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 31.3.2017 της καταβολής των εισφορών του Β εξαμήνου 2016 των μηχανικών που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ. 

Στην παράταση εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση έναντι αναδρομικών οφειλών που προβλέπονται από τον Ν. 3586/2011 και καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθμ. 398/Θ.20/18.5.16 του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. 

Σας επισημαίνουμε ότι για να διατηρηθεί η δυνατότητα των ευεργετημάτων και δικαιωμάτων (ρύθμισης, ασφαλιστικής ικανότητας/ενημερότητας, κλπ), θα πρέπει να καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά μέσα στα χρονικά όρια της νέας προθεσμίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών και διαφορών Β εξαμήνου 2016 για όσους ασφαλισμένους δεν έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους.

Προστέθηκε: 30-01-2017
Τραπεζικοί Λογαριασμοί για συναλλαγές με το ΤΜΕΔΕ

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι ο νέος φορέας που δημιουργήθηκε από την 1/1/2017 ως συνέχεια της Δ/νσης Εγγυοδοσίας & Πιστοδοσίας του πρώην φορέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Για συναλλαγές που αφορούν το νέο φορέα και γίνονται για πληρωμές Οφειλών Εγγυητικών Επιστολών, Προεξοφλήσεων Λογαριασμών και Καταπτώσεων Εγγυητικών Επιστολών  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κάτωθι λογαριασμοί:
 
1)      GR12 0160 0650 0000 0008 5029 193 (Τράπεζα Αττικής)
2)      GR77 0110 0400 0000 0400 1390 097 (Εθνική Τράπεζα)

Προστέθηκε: 26-01-2017
Λειτουργία ΤΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης προσωρινά, από υπαλλήλους του ΕΦΚΑ

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 25-01-2017
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 23-01-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΕΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 12-01-2017
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-01-2017 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

 

Προστέθηκε: 11-01-2017
Εκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τι

To ΦΕΚ θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-01-2017
Αδυναμία λειτουργίας του νέου ΝΠΙΔ «ΤΜΕΔΕ»

Το έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-01-2017
7