ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Διαδικασία έκδοσης εγγυητικών επιστολών

Την ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-01-2017
Η λειτουργία της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας του "ΤΜΕΔΕ" (πρ. ΤΣΜΕΔΕ) διακόπτεται προσωρινά μέχρι την Δευτέρα 9-1-2017

Το μήνυμα Προέδρου του ΤΜΕΔΕ θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-01-2017
Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών 2017, ελεύθερων επαγγελματιών

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 03-01-2017
Εκπροσώπηση Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. σε επιτροπές διαγωνισμών.

Το έγγραφο του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τα μέλη του θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 23-12-2016
ΕΥΧΕΣ

Προστέθηκε: 23-12-2016
ΤΣΜΕΔΕ - Συνταξιοδότηση και Αγορά πλασματικών χρόνων

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 21-12-2016
Διπλοασφάλιση των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ

Την εφαρμοστική εγκύκλιο μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 21-12-2016
Ενημερωτικό υλικό από την Β΄ Τακτική Γενική Συνέλευση

Την εισήγηση του κ. Σταματόγιαννη Κωνσταντίνου - Οικονομολόγου - Μηχανολόγου Μηχανικού – Οικονομικού Αναλυτή θα τη βρείτε εδώ.

Την παρουσίαση του κ. Γακίδη Αναστάσιου - Νομικού Συμβούλου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. για τα πρότυπα διακήρυξης θα την βρείτε εδώ.

Την εισήγηση του κ. Βέντζιου Χρήστου - Φοροτεχνικού Συμβούλου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. θα την βρείτε εδώ.

Την εισήγηση του κ. Τσουμάνη Κωνσταντίνου - Εργατολόγου - Νομικού Συμβούλου του ΣΠΕΔΕΘ & Κ.Μ. θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 20-12-2016
ΝΟΜΟΣ 4412/2016(όπως ισχύει μετά τους Ν.4430/2016 και 4441/2016 και τις διορθώσεις σφαλμάτων των ΦΕΚ Α΄200/24.10.2016 και Α΄206/3.11.2016) με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη Νομικού Συμβούλου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. και της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Το βοήθημα θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 09-12-2016
Νόμος 4441/2016 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

Τον Νόμο θα τον βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 08-12-2016
8