ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
ΝΟΜΟΣ 4412/2016(όπως ισχύει μετά τους Ν.4430/2016 και 4441/2016 και τις διορθώσεις σφαλμάτων των ΦΕΚ Α΄200/24.10.2016 και Α΄206/3.11.2016) με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη Νομικού Συμβούλου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. και της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Το βοήθημα θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 09-12-2016
Νόμος 4441/2016 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

Τον Νόμο θα τον βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 08-12-2016
USA - Europe – World – Πρώτες ύλες - Mακροοικονομικές εξελίξεις του Κ. Σταματόγιαννη,Διπλ. Μηχανολόγου-Οικονομολόγου / Οικ. Αναλυτή

Την ανάλυση θα την βρείτε εδώ.

Το δεύτερο μέρος θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 06-12-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 06-12-2016
Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ με οφειλές

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 05-12-2016
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 ΕΑΑΔΗΣΥ: Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)

Την οδηγία θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 01-12-2016
Η τελική ρύθμιση για το επάγγελμα του Μηχανικού,που ψήφισε η Βουλή

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 01-12-2016
Βοήθημα για τα καθήκοντα του επιβλέποντα κατά την εκτέλεση Δημόσιας Σύμβασης και Μελέτης του ν4412/2016 με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη Νομικού Συμβούλου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Το βοήθημα θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 29-11-2016
19η Συνδιάσκεψη Προεδρείων της ΠΕΣΕΔΕ

Το πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 29-11-2016
Πρόσκληση στα μέλη του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Ενεργειακή Αναμόρφωση της Δόμησης", την Τετάρτη 23-11-2016 στις 18:00

Το πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ.

**Η συμμετοχή των συναδέλφων μηχανικών –εργοληπτών είναι δωρεάν αλλά απαιτείται μία ενημέρωση, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων

Προστέθηκε: 22-11-2016
8