ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
07/04 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά
11-10-2018
Ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ»

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

23-06-2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Τον κανονισμό θα το βρείτε εδώ.

12-07-2016
Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

29-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

24-03-2015
Ενημέρωση από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου κ. Ζυμωνόπουλο: «Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου χρήσης 2014»

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

09-03-2015
Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)

Το ενημερωτικό σημείωμα θα το βρείτε εδώ.

21-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.


Επικοινωνία
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr
 
Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την εκδήλωση "Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"

Φωτογραφίες θα από την εκδήλωση θα βρείτε εδώ.

Το ενημερωτικό υλικό θα βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 02-11-2016
Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 31-10-2016
Στασινός: Οκτώ προτάσεις για ένα αναπτυξιακό σοκ από τα ακίνητα

Tο άρθρο θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 27-10-2016
Αντίθεση στην υποβάθμιση των διπλωμάτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών που επιχειρείται μέσω νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας

Την ανακοίνωση του ΤΕΕ θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 22-10-2016
Εκδήλωση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. σε συνεργασία με τον Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ. με θέμα : Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Την πρόσκληση θα τη βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 19-10-2016
Εγκύκλιος 37/2016 του ΙΚΑ με θέμα: «Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ»

Την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 18-10-2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργοληπτών, για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την πρόσκληση θα την βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 12-10-2016
Διευκρινίσεις Αναφορικά Με Τη Διαδικασία Εγγραφής Στο Portal Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Του Σ.ΕΠ.Ε. (Sepenet)(Υποχρεωτικά μέχρι 30-10-2016)

Τις οδηγίες εγγραφής θα τις βρείτε εδώ.

Τις διευκρινήσεις θα τις βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 10-10-2016
Προδιαβούλευση Σχεδίου πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου

Το προσχέδιο της  πρότυπης διακήρυξης έργου θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 06-10-2016
To Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών

Το σχέδιο του νόμου θα το βρείτε εδώ.

Προστέθηκε: 29-09-2016
10