Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.
Διεύθυνση:
Αριστοτέλους 14
Θεσσαλονίκη
54623
Τηλέφωνο:
2310 261 662
Φαξ:
2310230914
Κινητό:
info@spedeth.gr
Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με (*) απαιτείται να είναι συμπληρωμένα.
Άλλες πληροφορίες: