Ιστορικό

Δ.Σ Συνδέσμου (1917-2005)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1917)
Ιωάννης Καρτσοβίτης
Μιχαήλ Βάγιας
Γ.Β. Κανελλόπουλος
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης
Νικόλαος Σακλαμπάνης

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Καλλιάδης
Κυράκος Αναγνωστόπουλος
Μιχαήλ Βάγιας
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης
Ηρακλής Δημίτσας
Γ.Β. Κανελλόπουλος
Ιωάννης Καρτσοβίτης
Λουκάς Κουσούλας
Μηνάς Μακρής
Νικόλαος Σακλαμπάνης
Μάρκος Σδράλλης
Χρυσόστομος Ταμπάκης
Κωνσταντίνος Χατζάκος

ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(1-12-1918 μέχρι 31-12-1919)

Πρόεδρος: Μηνάς Μακρής
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Σακλαμπάνης
Γεν.Γραμματέας: Ανδρέας Γεωργακόπουλος
Ταμίας: Αντώνιος Μηρέντζος

ΜΕΛΗ
Χρήστος Μπιλλίρης
Ιωσήφ Βαλλίτσης
Ιωάννης Καρτσοβίτης
Κυριάκος Αναγνωστόπουλος

 

(1920-1921)

Πρόεδρος: Νικόλαος Σακλαμπάνης
Αντιπρόεδρος: Ι. Κύρου
Γεν.Γραμματέας: Χ. Ανδρέου
Ταμίας: Χρήστος Μπιλλίρης

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Καρτσοβίτης
Γ. Βασιλείου
Κ. Στεργίου
Κ. Κοσμαδόπουλος

(1921-1922)

Πρόεδρος: Χρήστος Μπιλλίρης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κοσμετόπουλος
Γεν.Γραμματέας: Κωνσταντίνος Στεργίου
Ταμίας: Σεραφείμ Τσιάκας

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Καρτσοβίτης
Δημήτριος Σεγκούνας
Ξενοφών Ταλιαδόρος
Κυριάκος Αναγνωστόπουλος

(1928-1929)

Πρόεδρος: Ι. Κύρου
Αντιπρόεδρος: Ι. Μυλωνάς
Γεν.Γραμματέας: Κωνσταντίνος Στεργίου
Ταμίας: Σεραφείμ Τσιάκας

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ν.Τσερτός
Κ.Δημόκας
Ν. Κυπαρίσσης
Σ.Παπασταθόπουλος

(1929-1930)

Πρόεδρος: Ι. Κύρου
Αντιπρόεδρος: Π. Καμπάς
Γεν.Γραμματέας: Κωνσταντίνος Στεργίου
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Κ. Δημόκας
Σ. Παπασταθόπουλος
Ν. Τσέρτος
Ν. Κυπαρίσσης

(1930-1931)

Πρόεδρος: Ι. Κύρου
Αντιπρόεδρος: Π. Καμπάς
Γεν.Γραμματέας: Κωνσταντίνος Στεργίου
Ταμίας: Σεραφείμ Τσιάκας

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Σ. Παπασταθόπουλος
Ν. Ζωϊδης
Κ. Δημάκος
Α. Πηγάδης

(1931-1932)

Πρόεδρος: Ι. Κύρου
Αντιπρόεδρος: Π. Καμπάς
Γεν.Γραμματέας: Κωνσταντίνος Στεργίου
Ταμίας: Σεραφείμ Τσιάκας

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Σ. Παπασταθόπουλος
Κ. Δημάκος
Α. Κωνσταντίνου
Ε. Μάλαμας

(1932-1933)

Πρόεδρος: Π. Καμπάς
Αντιπρόεδρος: Ν. Τσερτος
Γεν.Γραμματέας: Ε. Αβραμίδης
Ταμίας: Σ. Παπασταθόπουλος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Πηγάδης
Κ. Κοσματόπουλος
Α. Παλανάς
Σ. Ζουμπουλίδης

(1933-1934)

Πρόεδρος: Ν. Τσερτος
Αντιπρόεδρος: Ι. Μυλωνας
Γεν.Γραμματέας: Ε. Αβραμίδης
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τσάκας
Ξενοφων Ταλλιαδούρος
Αλέξανδρος Θεοδοσιάδης
Γεώργιος Τσεκλίτσος

(1934-1935)

Πρόεδρος: Ν. Τσερτος
Αντιπρόεδρος: Ι. Μυλωνας
Γεν.Γραμματέας: Ε. Αβραμίδης
Ταμίας: Ξενοφων Ταλλιαδούρος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Γεωργιος Καμπανέλλος
Γεώργιος Τσεκλείτσας
Φώτης Αποστολίδης
Νικόλαος Κυπαρίσσης

(1936-1937)

Πρόεδρος: Ν. Τσερτος
Αντιπρόεδρος: Γεωργιος Καμπανέλλος
Γεν.Γραμματέας: Ευάγγελος Αβραμίδης
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ν. Τσάκος
Γ. Τσεκλείτσας
Α. Λεμονίδης
Ι. Ζουμπουλίδης

(1937-1938)

Πρόεδρος: Ν. Τσερτος
Αντιπρόεδρος: Κ. Κύρου
Γεν.Γραμματέας: Ευάγγελος Αβραμίδης
Ταμίας: Ν. Τσιάκας

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Κ. Κοκορόπουλος
Γεώργιος Τσεκλείτσας
Σπύρος Στεργίου
Αριστοτέλης Χατζηχρήστος

(1938-1939)

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

(1940-1941)

Πρόεδρος: Ν. Τσερτος
Αντιπρόεδρος: Κ. Κύρου
Γεν.Γραμματέας: Ευάγγελος Αβραμίδης
Ταμίας: Ν. Τσιάκας

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Κ. Κοκορόπουλος
Γεώργιος Τσεκλείτσας
Ιωάννης Γουλουλέας
Θεόφυλος Μυλωνάς

(1941-1942)

Πρόεδρος: Ν. Τσερτος
Αντιπρόεδρος: Κ. Κύρου
Γεν.Γραμματέας: Ευάγγελος Αβραμίδης
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Κ. Κοκορόπουλος
Σ. Στεργίου
Ξ. Ταλλιαδούρος
Χ. Μαργίλης

(1944)

Πρόεδρος: Ν. Τσερτος
Αντιπρόεδρος: Α.Θεοδοσιάδης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας: Ν. Τσιάκας

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Μ. Κιώτης
Α. Λεμονίδης
Α. Παλάνας
Ι. Ζουμπουλίδης

(1946)

Πρόεδρος: Ν. Τσερτος
Αντιπρόεδρος: Α.Θεοδοσιάδης
Γεν.Γραμματέας: Μ. Κιώτης
Ταμίας: Ν. Τσιάκας

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Χ. Λαμπριανίδης
Γεώργιος Κοσμόπουλος
Ιωάννης Ζήκας
Ι. Ζουμπουλίδης

(1947)

Πρόεδρος: Ν. Τσερτος
Αντιπρόεδρος: Α.Θεοδοσιάδης
Γεν.Γραμματέας: Μ. Κιώτης
Ταμίας: Ν. Τσιάκας

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Χ. Λαμπριανίδης
Γεώργιος Κοσμόπουλος
Ιωάννης Ζήκας
Ι. Ζουμπουλίδης

(1950)

Πρόεδρος: Ευάγγελος Γκέκας
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Αυραμίδης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ν. Τσάκας
Γ. Καλογερίδης
Μ. Κιώτης
Α. Θεοδοσιάδης
Ιωάννης Ζήκας
Α. Πετράκης
Χ. Λαμπριανίδης

(1955)

Πρόεδρος: Α. Θεοδοσιάδης
Αντιπρόεδρος: Ν. Οικονόμου
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ν. Τσάκας
Γ. Καλογερίδης
Μ. Κιώτης
Ιωάννης Αθυρίδης
Δ. Παπακωνσταντίνου
Α. Παιονίδης
Η. Λευκόπουλος

(1957)

Πρόεδρος: Κων. Αύδης
Αντιπρόεδρος: Ι. Σαλίβερος
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ν. Τσάκας
Ιωάννης Αθυρίδης
Αρκάδιος Δημητρακόπουλος
Δ. Παπακωνσταντίνου
Ι. Ζαχαριάδης
Ε. Μουτζουρίδης
Μ. Κιώτης

 

(1959)

Πρόεδρος: Κων. Αύδης
Αντιπρόεδρος: Α. Ανδρεάδης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ν. Τσάκας
Δημήτριος Παπακωνσταντίνου
Ιωάννης Ζαχαριάδης
Ε. Μουτζουρίδης
Παυλος Βάρβογλής
Ιωάννης Αθυρίδης
Ανέστης Βαγιούλης

(1961)

Πρόεδρος: Ιάσων Γεωργιάδης
Αντιπρόεδρος: Πολυχρόνης Πολυχρονιάδης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Θεοφάνης Μυλωνάς
Ιωάννης Ζαχαριάδης
Δημήτριος Παπακωνσταντίνου
Σταύρος Λυμπέρης
Ευάγγελος Μουτζουρίδης
Ευγένιος Ζουμπάρεφ
Ν. Τσάκας

(1961)

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζήκας
Αντιπρόεδρος: Παύλος Βάρβογλής
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ν. Τσάκας
Δημητριος Βασίλας
Ευάγγελος Μουτζουρίδης
Ευγένιος Ζουμπάρεφ
Θεοφάνης Μυλωνάς
Δημήτριος Παπακωνσταντίνου
Ηρ. Λευκόπουλος

(1965)

Πρόεδρος: Λεωνίδας Ζησιάδης
Αντιπρόεδρος: Παύλος Βάρβογλής
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Α. Μαυρομάτης
Ηρ. Λευκόπουλος
Η.Σταματιάδης
Σ. Φέσσας
Ευγένιος Ζουμπάρεφ
Α. Ρασσόπουλος
Ν. Τσάκας

(1967)

Πρόεδρος: Λεωνίδας Ζησιάδης
Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Λευκόπουλος
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Η.Σταματιάδης
Α. Μαυρομάτης
Χ. Κεχαγιάς
Σ. Φέσσας
Μ. Λάζιος
Ν. Τσάκας
Ι. Ζήκας

(1969)

Πρόεδρος: Λεωνίδας Ζησιάδης
Αντιπρόεδρος: Παύλος Βάρβογλης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ν. Τσάκας
Η.Σταματιάδης
Η. Λευκόπουλος
Χ. Κεχαγιάς
Ι. Ζήκας
Μ. Κιώτης
Β. Κουσανίδης

(1971)

Πρόεδρος: Γεώργιος Καλογερίδης
Αντιπρόεδρος: Παύλος Βάρβογλης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Δεν υπάρχει πρακτικό εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου

(1973)

Πρόεδρος: Γεώργιος Καλογερίδης
Αντιπρόεδρος: Παύλος Βάρβογλης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Η.Σταματιάδης
Ν. Τσάκας
Η. Λευκόπουλος
Δ. Κούμενος
Β. Κουσενίδης
Α. Μαυρομάτης
Ε. Ζουμπάρεφ

(1975)

Πρόεδρος: Γεώργιος Καλογερίδης
Αντιπρόεδρος: Παύλος Βάρβογλης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Αρχιμίδης Αθανασίου
Η.Σταματιάδης
Δημοκράτης Αρσένης
Ν. Τσάκας
Ε. Ζουμπάρεφ
Ιωάννης Ζήκας
Ανδρέας Μπόμπας

(1977)

Πρόεδρος: Αναστάσιος Λαγόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κομνηνός
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ε. Ζουμπάρεφ
Π. Παπαδόπουλος
Μυλτιάδης Μαυρογένης
Αρχιμίδης Αθανασίου
Πτολεμαίος Παπαμιχαήλ
Ηλίας Κεφάλας
Η.Σταματιάδης

(1979)

Πρόεδρος: Αναστάσιος Λαγόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωστίδης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Πέτρος Παπαδόπουλος
Ευγένιος Ζουμπάρεφ
Νικόλαος Οικονόμου
Κωνσταντίνος Κομνηνός
Αντώνιος Τουμπέλης
Α. Μαυρομάτης
Κωνσταντίνος Κωστίδης

(1981)

Πρόεδρος: Νικόλαος Οικονόμου
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Καπαράκης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ζήνων Αθανασιάδης
Κωνσταντίνος Κομνηνός
Μιλτιάδης Μαυρογένης
Αντώνιος Τουμπέλης
Κωνσταντίνος Γακίδης
Ελευθέριος Κουρτπαρασίδης

(1981)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μεσοχωρίτης
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Χατζητάκης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ευγένιος Ζουμπάρεφ
Νικόλαος Καρατζάς
Ζήνων Αθανασιάδης
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
Νικόλαος Χατζησάββας
Παναγιώτης Παλαράς
Κωνσταντίνος Κομνηνός

(1985)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μεσοχωρίτης
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Χατζητάκης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
Κωνσταντίνος Κομνηνός
Ευγένιος Ζουμπάρεφ
Παναγιώτης Παλαράς
Αθανάσιος Αθανασιάδης
Νικόλαος Χατζησάββας
Μιλτιάδης Μαυρογένης

(1985)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μεσοχωρίτης
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Χατζητάκης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Αθανάσιος Αθανασιάδης
Κωνσταντίνος Κομνηνός
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
Παναγιώτης Παλαράς
Νικόλαος Χατζησάββας
Βσίλειος Κεχαγιάς
Χαράλαμπος Τοκατλίδης

(1989)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μεσοχωρίτης
Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Παλαράς
Κωνσταντίνος Κομνηνός
Βασίλειος Κεχαγιάς
Αθανάσιος Αθανασιάδης
Ιωάννης Ναλμπάντης
Χαράλαμπος Τοκατλίδης
Αιμίλιος Χρόνης

(1991)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μεσοχωρίτης
Αντιπρόεδρος: Ζήνων Αθανασιάδης
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Μαυρουδής Παναγιώτης
Κωνσταντίνος Κομνηνός
Παναγιώτης Παλαράς
Χαράλαμπος Τοκατλίδης
Αγγελής Σακάλογλου
Παντελής Καλατζαντωνάκης
Αιμίλιος Χρόνης

(1993)

Πρόεδρος: Μάριος Λάζιος
Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
Γεν.Γραμματέας:
Ταμίας:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Μαυρουδής
Δημήτριος Παπανικολάου
Βασίλειος Κεχαγιάς
Παντελής Καλατζαντωνάκης
Γεώργιος Αλεξιθιώτης
Τρύφων Πασσαλής
Χαράλαμπος Τοκατλίδης

(1995)

Πρόεδρος: Μάριος Λάζιος
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Τοκατλίδης
Γεν.Γραμματέας: Δημήτριος Παπανικολάου
Ταμίας: Παναγιώτης Μαυρουδής

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Αλεξιθιώτης
Μενέλαος Βαρβέρης
Παντελής Καλατζαντωνάκης
Τρύφων Πασσαλής
Αγγελής Σακάλογλου