Προφίλ

Ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί για την περιοχή του τον φυσικό συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων.

Ο Σύνδεσμος αυτός είναι ο παλαιότερος ολόκληρης της χώρας με έτος ίδρυσης το 1917, πέντε μόλις χρόνια μετά την απελευθέρωση, ο πολυπλυθέστερος, με αριθμό μελών 1.500 και πλέον εν ενεργεία Εργολήπτες και ο δυναμικότερος, κατά κοινή ομολογία.

Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρός τα μέλη του και τους διάφορους φορείς που συμμετέχουν στην παραγωγή των Δημοσίων Εργων διατηρώντας:

 Νομικό Συμβούλιο.
Φοροτεχνικό Συμβούλιο.
Υπηρεσία Τηλεπληροφόρησης.
η οποία και περιλαμβάνει την αποστολή με Fax ή e-mail

Αναλυτικών Τιμών Μονάδος
Συντελεστών Αναθεώρησης
Νομοθεσίας Δημοσίων και Ιδιωτικών Εργων
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Τμήμα εκδόσεων, με αξιόλογη πανελλήνια παρουσία και έκδοση περιοδικών και Νομικών Βοηθημάτων.

Παρέχει επίσης εξειδικευμένες συμβουλές μικρής έκτασης σε θέματα μηχανογράφησης, επικοινωνιών με Η/Υ και αυτοματισμού γραφείου. Παράλληλα διοργανώνει, όποτε αυτό έιναι δυνατό, μόνος του η σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για όλους τους τομείς των υπηρεσιών που προσφέρει και για θέματα παραγωγής Τεχνικών Εργων.