54286/Δ1.17642/2019 Νέα απόφαση για οικοδομικά - τεχνικά έργα

54286/Δ1.17642/2019 Νέα απόφαση για οικοδομικα - τεχνικά έργα

**Επείγον** Δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής δήλωσης μέχρι την Δευτέρα 02-12-2019

Την απόφαση θα την βρείτε εδώ.

Τα έντυπα θα βρείτε εδώ.