Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 84/2019 με θέμα "Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων"

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 84/2019 ( ΦΕΚ 123 Α'/2019), με θέμα "Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων"

Για να διαβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα, πατήστε εδώ.

Grid List